Eesti Tõuloomakasvatuse Liit

Keel
English

VISS 2019

28. juunil valiti Taanist pärit kohtuniku Morten Hollenseni eestvedamisel Eesti Põllumajandusmuuseumis 30. korda Eesti kauneimad lüpsilehmad. Eesti holsteini tõu Vissiks valiti Põlva Agro OÜ täiskasvanud lehmade klassis võistelnud Mara. Holsteini tõu reservvissi tiitli võitis esmaspoeginud lehmade klassist Tartu Agro AS Rahinge farmi lehm Basi. Eesti punase tõu Vissiks sai noorte lehmade klassis võistelnud Maroola ja reservvissiks esmaspoeginud lehmade klassis osalenud Fioola, kes olid mõlemad pärit Tartu Agro AS Rahinge farmist.

Fotod: Alo Tänavots
Creative Commons License