Eesti Tõuloomakasvatuse Liit

Keel
English

LINNUD

  • Linnud
  • Kana
  • Kodulinnud
  • Tänapäeva arvukad linnutõud on saadud aegade vältel kodustatud lindudest nende valiku, paaridevaliku ja ristamise teel erinevates keskkonnatingimustes. Maailmas loendatakse praegu üle 100 majanduslikult arvestatava kanakrossi.
  • Vutt
  • Eesti vutt
  • Eesti vutt
  • Esimesed vutid toodi Eestisse 1966. a ja vaarao tüüpi lihatõugu vutid Kaiaverre 1976. a. Vuttide pidamist ja söötmist käsitlevate uurimistöödega alustati 1977. a. Eesti liha-munatüüpi vutitõug tunnustati 1987. a, tõu aretajad on prof Harald Tikk, Valeri Neps ja prof Rein Teinberg. Eesti vutt on ainuke Eestis loodud põllumajanduslik linnutõug.