Eesti Tõuloomakasvatuse Liit

Keel
English

Saateks

Aegade jooksul on Eestisse sisse toodud mitmeid põllumajandusloomade tõuge, kelle tõunimede kirjutamises esineb lahknevusi. Tavapärasest erinevaid nimekujusid esineb nii riigiametite ning erialaseltside dokumentides ja kodulehtedel, meediaväljaannetes kui ka tudengite lõputöödes.

Antud põllumajandusloomade tõugude valim hõlmab Eestis enamlevinud tõugude nimetusi nii eesti, inglise kui ka saksa keeles. Kompaktsuse huvides on tõunimetustes enamlevinud sõnad (landrass, täisvereline) esitatud ilma päritolutunnuseta. 

PÕLLUMAJANDUSLOOMADE TÕUD (PDF)